Det syns att någon genomfört en hårtransplantation. Det är faktiskt en av de vanligaste fraserna som nämns i samband med att ämnet om en hårtransplantation kommer på tal. Och; det sägs inte med någon positiv klang. Med att det syns menar man att en hårtransplantation och det område där denna är utförd får en helt annan typ av hårväxt än vad övriga områden på hjässan får; håret blir tunt och nästan finkornigt. Elaka tungor gör gällande att det mer påminner om fjun än om regelrätt hårväxt. Då det dessutom ofta uppkommer en rodnad så blir det än mer utmärkande att en person valt att genomföra en hårtransplantation.

Om detta kan vi säga följande: det stämmer - men det stämmer inte längre. Vad menas? Jo, att det finns olika metoder inom hårtransplantationer och att en del är betydligt bättre än andra. En av de som ger bäst effekt går under namnet FUE-metoden och den erbjuds på speciella kliniker i Stockholm.

Skillnaden mellan FUE och en “vanlig” hårtransplantation är att den förra går mer på djupet, sker noggrannare och därmed också ger bättre förutsättningar för det viktigaste: att patienten ska få behålla håret och att nytt sådant hela tiden ska stimuleras.

En hårtransplantation som ger effekt

Det som skiljer är att man vid FUE-metoden använder speciella instrument - nålar - som plockar varje hårsäck och follikulär enhet separat. Detta gör man från ett område vars hårväxt fortfarande är aktiv och dessa follikulära enheter - innehållande ett visst antal hårstrån - förflyttas sedan till området där hårväxten, så att säga, lämnar mer att önska. Det som sedan sker är att hårstråna börjar växa i det nya området; de stimuleras från rötterna och nya strån produceras som en följd av detta.

Ett ingrepp tar - i och med den stora noggrannheten och det krävande precisionen - mellan 6-10 timmar. Som patient så är man dock bedövad och känner ingen som helst smärta. Effekten får man dock vänta på.

En hårtransplantation kräver tid för att utvärdera och gällande just denna metod så bör man räkna med att det tar ungefär ett år innan man kan sammanfatta ett färdigt resultat.

Vilka passar för denna hårtransplantation?

Vi ska säga att effekten av en hårtransplantation enligt FUE-metoden generellt sett är väldigt bra. Det går dock inte att säga att den passar alla. Livsstil och genetik spelar stor roll i hur det färdiga resultatet blir. Yttre omständigheter har stort avgörande i frågan.

Hårväxt kräver god blodcirkulation och därför så är rökare och snusare sämre kandidater än rök- och snusfria. Detsamma gäller personer som inte - eller sällan - dricker alkohol. Vi ska även säga att det finns ett tydligt samband mellan stress, håravfall och effekten av en hårtransplantation. Även vilket typ av hår - exempelvis färg och pigment - spelar roll.

Hur vet du då att just du passar? Enkelt. Du besöker en klinik i Stockholm där du får genomföra en första konsultation och där en kirurg - utifrån fakta och förutsättningar - gör en seriös och professionell bedömning av dig och huruvida du passar för just FUE-metoden.

Här kan du läsa mer om hårtransplantationer: https://www.hårtransplantation.net.