Det finns många felaktiga missuppfattningar kring fettsugning. För det första är det ingen bantningskur. Det är en metod att ta bort överblivet fett på ställen på kroppen som man kämpat länge med att få bort genom träning och annat. När det gäller övervikt finns det bara ett sätt som fungerar i längden och det är rätt kost och motion.

Med moderna metoder är det heller inget stort ingrepp som det tidigare var och lämnar inga bestående ärr. 

Det krävs förändring för att fettsugningen ska bestå

Om man bara gör en fettsugning och inte ändrar kosten och börjar motionera kommer fettet tillbaka på samma ställen som ett brev på posten. Ett överviktig person är heller inte lämplig för fettsugning då man bör vara vid god hälsa både fysiskt och psykiskt. Åldern har ingen större betydelse, men självklart måste man vara vuxen för att genomgå en fettsugning. Kroppens vävnader och fettdepåer är olika beroende på vilken del av kroppen det rör sig om och skiljer sig från person till person. 

Vilka kroppsdelar kan man fettsuga?

Ställen som passar bra att fettsuga är magen, höfter, insida lår, rygg och haka är exempel på områden som kan behandlas effektivt med fettsugning. Med all fettsugning gäller att man inte ska ta bort för mycket fett så huden blir förslappad och hänger. 

Andra delar är lämpliga att behandla för att det oftast rör sig om muskler och skelett eller vätskeansamlingar och lymfa. Innan det kan bli tal om fettsugning måste kirurgen noga undersöka kroppsdelen. Fettsugning kan vara en metod att minska till exempel bröstvolym hos män och ta bort diverse fettsvulster.Men man måste som sagt vara motiverad att andra på sina kostvanor för att det ska vara permanent. Det är ett relativt enkelt och säkert ingrepp numera och man använder sig av moderna metoder med kort rehabiliteringstid. Men kan i regel vara tillbaka på arbete eller annan sysselsättning redan efter ett par dagar
.
Fettsugning med laser 

Det finns olika metoder att göra en fettsugning istället för kirurgi. En vanlig metod är att man för in en väldigt liten kanyl i huden med laserfiber. Med hjälp av laserenergi förstörs och avlägsnas fettcellerna effektivt. Man behöver inte sövas utan det räcker med lokalbedövning. Eftersom lasern gör att blodet koagulerar så blöder man knappt alls och slipper svullnader. Det gör att tiden för återhämtning blir kort. 

Tidigare metoder var ett betydligt större ingrepp där man rev sönder fettvävnaden för att sedan suga ut den. Dagens metoder skadar inte omgivande vävnader.