Ett leende kan förändra hela världen. Det är faktiskt en sanning som du kan prova dig av i vardagen. Ge ett leende till en förbipasserande under en iskall måndagsmorgon i November så är det också troligt att denne kommer att le tillbaka. Och, att det leende du gav kommer att ge personen i fråga värme inombords; värme som han/hon sedan tar med sig och ger vidare till nästa.

Att le, vara positivt och glad skapar förändring - men hur gör man om man skäms för sina tänder? Hur gör man om tänderna är gula, om de är skeva eller skadade, eller om det finns stora luckor där tänder, helt enkelt, lossnat? Det senare är inte ovanligt. Man kan tappa tänder som en följd av ålder, som en följd av olycka, som en följd av sjukdom eller medicinering och som en följd av den livsstil man har.

Det senare är - tillsammans med de genetiska förutsättningarna - den vanligaste anledningen till tandlossning. Röker du, dricker mycket alkohol och samtidigt har ett undermåligt underhåll av dina tänder så kan de tyvärr lossna. Innan vi visar alternativt så ska vi säga att ett bra underhåll och skötsel av tänderna innebär tandborstning (två gånger om dagen), användande av tandtråd samt regelbundna besök hos både tandhygienist och tandläkare.


Men, ibland är det för sent att agera. Tänderna är i så dåligt skick att de lossnat och man måste då vidta åtgärder. Åtgärder som de flesta förmodligen förknippar med att man får prva ut ett par löständer. Tandproteser, som det egentligen heter, är ett vanligt alternativ. Men, det är långt ifrån det enda - och långt ifrån det bästa. Förvisso har utvecklingen varit stor gällande tandproteser som idag fungerar bättre - både funktionellt och estetiskt - än vad förr var fallet. Det är ett bra alternativ, men det finns bättre - om förutsättningarna är de rätta.


Tandimplantat är en bra lösning


Tandimplantat är för många den absolut bästa lösningen vid tandlossning. Ett tandimplantat innebär att man fäster - läs borrar - fast skruvar i käkbenet och att man i dessa sedan fäster distanser och kronor som kommer att se ut som de ordinarie tänderna. Tack vare ny teknik så kan man få dessa att med en exakthet likna vanliga tänder - oavsett hur tänderna hos patienten ser ut.


Man anpassar nyans, färg, mönster, storlek och form fullt ut - något som gör att en patient med tandimplantat kan leva ett liv utan att någon misstänker att de ordinarie tänderna har lossnat. Och - det bästa: tandimplantat kan också fungera som vanliga tänder. Skruvarna som man fäster i käkbenet är nämligen av titan och det ämnet brukar ofta välkomnas av kroppen; något alltså innebär att de växer fast och att man således får ett alternativ som sitter fast snarare än - som vid en tandprotes - måste plockas ut.